Arkitektens ord og visjon

Vi har fått arkitekten om å fortelle litt mer om boligene han har tegnet.

Hovedgrep

Byggets volum er delt inn i 4 deler ved å legge saltak på tvers av volumet. Dette i kombinasjon med sprang i dybden på svalgangene, gir bygget en mere oppdelt form og det brytesned i størrelse. 

Svalgangene tenkes delvis skjermet med et åpent grid som det kan vokse klatreplanter i, og samtidig med åpninger for den flotte utsikten ut i dalen mot øst. 

De kan også bli et slags pauserom for midlertidig opphold, og dermed mer enn en bakside på bygget. Det er tanken at de skal fremstå som et imøtekommende rom som gir mulighet for å være et tillegg til boligene, som en mer offentlig møteplass.

Et solid og tydelig uttrykk på materialer og overganger

Martin Holm-Jensen

Sivilarkitekt, Trodahl arkitekter AS

Skjermbilde 2023 03 07 kl 13 55 56

Særegne materialkvaliteter

Bygget er kledt med sinusplater som gir særegne detaljer i overgangene mellom de forskjellige bygningselementene, som for eksempel vegg og vindu. 

Svalgangene har en hovedgridstruktur i tre som gir et solid og tydelig feste for lettere rekkverk, og paneler i stål og strekkmetall.

Dette gir et solid og tydelig uttrykk på materialer og overgangene mellom disse. Balkongene på sørsiden har også rekkverk og levegger i et lett strekkmetall som blir spent ut mellom stålprofiler, dette gir en fin balanse mellom transparens og skjerming.

3341-01-SOL-i-14_apt_103_terrace_R01.jpg

Imøtekommende boliger

Som helhet er tanken at bygget skal stå som en særlig introduksjon ved ankomsten til boligfeltet.

Med det «grønne» uttrykket og den imøtekommende og åpne fasaden er tanken at bygget skal fremstå behagelig og innbydende for både beboere og offentligheten.