I dette prosjektet kan du kjøpe med Deleie

Det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet med dagens boligpriser, spesielt for de som mangler egenkapital. I dette prosjektet har vi i Solon inngått et samarbeid med OBOS for å tilby boligkjøpskonseptet Deleie.

Hva er Deleie?

Med Deleie i samarbeid med OBOS kan du kjøpe halve leiligheten i Øvre Øygarden, eller mer, og bo i hele. 

For resten av boligen betaler du et beløp tilsvarende markedsleie for OBOS´ andel av boligen. 

Du må kjøpe minst 50 prosent av boligen, utenom det kan du selv velge hvor stor eierandel du ønsker å kjøpe. 

Og senere, hvis det passer for både deg og lommeboka, kan du øke din eierandel – inntil du eier hele boligen selv.


Hvordan fungerer det?

Med OBOS Deleie kjøper du en bolig sammen med OBOS og får hele boligen for deg selv. 

Du og OBOS vil da eie boligen sammen i et sameie, og boligen må være der du selv skal bo. 

Du kan velge å kjøpe 50, 60, 70, 80 og 90 prosent av boligen, og OBOS beholder den eierandelen du ikke kjøper.

For å kjøpe med OBOS Deleie trenger du egenkapital. Kravet til egenkapital er 15 prosent av den totale kjøpesummen på andelen. 

Kjøper du 50 prosent av en bolig til totalt fire millioner, er den totale kjøpesummen på din andel to millioner kroner. Da må du ha en egenkapital på 300.000 kroner.

Gå fra leie til eie

OBOS Deleie tilbys i dette boligprosjekter med borettslagboliger. Ordningen er tilgjengelig for alle som skal kjøpe primærbolig – det du trenger er egenkapital for den andelen du ønsker å kjøpe, et finansieringsbevis og et OBOS-medlemskap. 

Med OBOS Deleie kan du gå fra leie til eie og komme deg inn på boligmarkedet.

Eksempel på månedspris med 50% Deleie

Leilighet H0103 / 55 m2 / 12 431,– pr. mnd.
Egenkapital: 244 000,–
Privat lån: 407 000‚– (4,2 % eff. rente)
Fellesgjeld: 975 000,– (avdragsfri i 10 år)

Dine månedlige utgifter kan bli:
Leiekostnader til OBOS: 6 350,–
Felleskostnader til borettslaget: 4 095,–
Privat boliglån: 1 987,–
Totalt: 12 431,–

Forbehold om endringer i rente i beregningen ovenfor.

Hvordan går jeg frem?

Om du er interessert i å kjøpe en leilighet i Øygarden med OBOS- Deleie, må du kontakte meglerne Nina eller Cecilie direkte. 

Det er kun et utvalg leiligheter som er øremerket Deleie, og meglerne sitter på den fulle oversikten.

For å kunne benytte deg av Deleie, er du nødt til å være medlem i OBOS. Kjøpekontrakten vil da inngås av Solon, på vegne av OBOS.