Finansiering

Det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet med dagens boligpriser, spesielt for de som mangler egenkapital.

Sparebanken Vest logo 4x 1

Sparebanken Vest

Finansiering

De fleste av oss kjøper bolig en eller flere ganger i løpet av livet. Og for noen er boligmarkedet mer utfordrende enn for andre. Mens enkelte er heldige og får hjelp av foreldre til å kjøpe sin første bolig, har andre langt dårligere utgangspunkt. 

Folk stiller altså svært ulikt når det kommer til oppsparte midler. Eller egenkapital, som vi også kaller det. Dette har vi i Solon Eiendom i samarbeid med Sparebanken Vest nå et ønske om å hjelpe med.

Utlånsforskriften, tidligere kalt boliglånsforskriften, legger føringer for hvor mye du kan få i lån. Den sier blant annet at du må ha 15 prosent egenkapital, og at du ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten din.

Alle banker i Norge må følge utlånsforskriften, men ingen regler uten unntak. Bankene har mulighet til å se bort fra én eller flere av kravene på noen lån i kvartalet hvis det er tydelig at lånesøker klarer å håndtere gjelden sin. Dette kalles fleksibilitetskvoten eller avvikskvoten.

Vi kan ikke garantere at du får innvilget lån, men vi kan garantere at hver mulig boligkjøper vil få en individuell vurdering av en lokal dedikert rådgiver i Sparebanken Vest. Sammen ser man på ønsket bolig i boligprosjektet Øvre Øygarden, forventet prisvekst på boligen, inntekt, spareevne og egenkapital.


Hvordan går jeg frem?

Om du er interessert i å kjøpe en leilighet i Øygarden og interessert i lån via Sparebanken Vest må du kontakte meglerne Nina eller Cecilie direkte.