Forkjøpsrett for OBOS medlemmer

Øvre Øygarden utvikles og selges av Solon Eiendom. Da OBOS er hovedeier til Solon, tilbys det forkjøpsrett til alle OBOS sine medlemmer. Slik går du frem for å melde forkjøp før salgsstarten.

1. Finn ønsket bolig

I våre digitale boligvelger og i vårt prospekt, er det god oversikt over de ulike leilighetene til salgs. Finn boligen du ønsker å kjøpe der og noter leilighetsnummer.

Hver enhet har sitt eget bolignummer, så gå igjennom og noter ned hva enheten (e) en er interessert i - f.eks 101.

Det er faste priser på alle leiligheter, og en kan både se prisen på hver enhet i boligvelgeren eller ved å laste ned prislisten under salgsdokumenter.

Finnes det flere enheter som kan være interessante, skriv gjerne ned alle bolignr i en prioritert rekkefølge.


2. Legg inn kjøpetilbud til prosjektets megler

Når finansieringsbeviset er på plass, en vet hvilken bolig en vil kjøpe, må en legge inn et kjøpetilbud til Solon Eiendom sine meglere. Frist for innsendelse er kl 09.00 den 21.03.23.

Vi anbefaler å sende inn digitalt kjøpetilbud signert med BankID via boligvelger. Der ligger det en knapp på hver enhet hvor det står "kjøp bolig". 

Ønsker du å kjøpe med Deleie, må du kontakte megler for egen prosess. Digitalt kjøpetilbud er kun for de som skal kjøpe leiligheten i sin helhet.

Det er også mulig å laste ned, fylle ut og sende inn et budskjema. Skjemaet finner du under salgsdokumenter.

Ved innsendelse av fysisk kjøpetilbud minner vi om at det vedlegges kopi/bilde av gyldig legitimasjon. Kjøpetilbud forutsettes inngitt skriftlig på budskjemaet vedlagt. Vær nøye med utfyllingen, og ta gjerne kontakt ved evt. spørsmål rundt dette. Kjøpetilbud og legitimasjon sendes til megler eller overleveres direkte på visningstidspunktene i forkant av salgsstart.

Det er mulig å sette opp alternative kjøpetilbud. Altså gi bud på flere boliger, i prioritert rekkefølge, uten å risikere å få tilslag på mer enn én bolig. Fyll ut dine alternativer i prioritert rekkefølge.

Det er ikke mulig å reservere, og kjøpetilbud med forbehold (f.eks. finansieringsforbehold) vil prioriteres etter uforbeholdne kjøpetilbud.

3. OBOS-medlem? Meld inn forkjøpsrett

Alle OBOS- medlemmer med betalt medlemskontingent, har mulighet til å få forkjøpsrett når salgsstarten går.

Forkjøpsrett må meldes innen oppsatt frist på OBOS sine nettsider. I dette skjemaet fyller du ut kontaktinformasjon, medlemsnummer og hvilket prosjekt du ønsker å benytte deg av forkjøpsretten på.

Hvilken enhet en ønsker i prosjektet, finansieringsbevis og selve kjøpetilbudet foregår direkte med megler. 

Alle uforbeholdne kjøpetilbud som er mottatt innen fristen, vil være med i tildelingen, og OBOS-medlemmer får da forkjøpsrett etter ansiennitet og deretter gjennomføres en loddtrekning. Om en får førstevalget ditt kommer an på hvor lang ansiennitet en har og om det er andre som er interessert i den samme boligen.

Mer informasjon om medlemsnummer og ansienniteten får en ved å kontakte OBOS sin medlemsavdeling.

Merk! Et OBOS- medlemskap er ikke obligatorisk for å kjøpe en Solon-bolig, det gir deg kun en forkjøpsrett på de enhetene der det er flere mulige kjøpere.

4. Salgsstart

Den ordinære salgsstarten er satt til tirsdag 21.mars kl 12.00. Om en har meldt inn forkjøpsrett og sendt inn kjøpetilbud med hvilke enheter en vil ha, kan en vente til salget er i gang før det skjer noe mer.

Innmelding av forkjøpsrett har alltid frist kl 09.00 samme dag som salget starter, og kjøpetilbudet må være megler i hende også innen kl 09.00.

5. Fordeling av boliger

Når megler har fått full oversikt over alle kjøpere, både med og uten OBOS-medlemskap, vil de fordele boligene først etter ansiennitet og deretter ved trekning/prioriteter.

Fordelingen av bolig vil forløpe seg slik at alle som har meldt inn forkjøpsrett via OBOS sine nettsider, vil bli tildelt bolig først. Deretter blir det loddtrekningen på gjenværende boliger hvor alle bud nummereres og slippes i en kurv.

Loddtrekningen vil finne sted på ettermiddagen på dagen for salgsstart, og meglere vil i løpet av samme ettermiddag/kveld informere budgivere hvorvidt budgiver har fått akseptert sitt kjøpetilbud (evt. vunnet loddtrekningen) eller om det dessverre ikke gikk denne gangen.

Etter at loddtrekningen/tildelingen er ferdig vil salget av eventuelle usolgte boliger foregå etter prinsippet om «først til mølla», og fortsatt til faste priser.

I løpet av første salgsdag skal alle som har meldt inn forkjøpsrett eller ordinært bud ha fått svar på om de har fått tilslag eller ikke.

Spørsmål?

Ved spørsmål eller usikkerhet rundt hvordan salgsprosessen fungerer, ta kontakt med megler til prosjektet via kontaktskjema, mail eller telefonnummer.

Viktig melding i forhold til bruk av ansiennitet

Medlemsansienniteten din nullstilles midlertidig når du bruker forkjøpsretten til å kjøpe en ny OBOS-bolig. Nullstillingen gjelder fra du har inngått en avtale om kjøp av bolig og fram til ett år etter at boligen er ferdigstilt. I denne perioden kan du altså ikke bruke OBOS-medlemskapet til å kjøpe bolig. Når perioden er over, får du din gamle ansiennitet tilbake. Du kan ikke tegne kontrakt på mer enn én bolig under oppføring i OBOS-tilknyttede borettslag.

Som hovedregel kan du kun eie én bolig i et borettslag tilknyttet OBOS. Dersom du eier en bolig i et OBOS-borettslag fra før, må du som regel selge denne om du kjøper en ny bolig i et OBOS-borettslag. Les om unntakene