Prosjektsjefen forteller

Vi har spurt prosjektsjef Christian fra Solon om prosjektet han nå realiserer.

Stor variasjon i størrelser

Christian Osnes Sivertsen jobber som prosjektsjef i Solon Eiendom. Gjennom 15 år har han utviklet boliger i Vest, og nettopp den kjennskapen til området har han tatt med seg inn i dette prosjektet.

Her forteller han hva som har blitt vektlagt i utviklingen, og hva han ser på som boligenes beste kvaliteter.

Prosjektet er det første du møter når du kommer til Øygarden, og det har derfor vært viktig for oss at baksiden ikke fremstår som en bakside, men gir et velkomment og flott uttrykk.

Prosjektet har gode planløsninger der fokuset har vært å optimalisere boligene for at alle skal ha så gode forhold og bokvalitet som mulig. Det er tatt høyde for å ha et godt utvalg av størrelser, slik at leilighetene passer for både store og små husholdninger.

Prosjektets størrelse på kun 18 enheter oppfordrer til godt naboskap og med hyggelige uteområder blir det enkelt å være sosial hvis man ønsker det.

Det er særdeles gode solforhold, og med sørvendt beliggenhet og lav omliggende bebyggelse blir det lyst og luftig.

Christian O. Sivertsen

Prosjektsjef i Solon

2022 11 29 Solon Stavanger 9347

Bestandige og varige materialer

Solon Eiendom strekker seg langt for å bygge boliger med særpreg. Alle prosjektene er unike og leveres med gjennomgående høy materialkvalitet og gjennomtenkt levestandard. 

Målet er å levere gode hjem med identitet, varighet og som er tilpasset det unike nærmiljøet. Det betyr at det tas hensyn til stedet det bygges på, og at arkitekturen stemmer overens med det omkringliggende miljøet.

Vedlikeholdsmessig er det planlagt for å være bestandig og kunne fremstå flott også i fremtiden, uten å gå på kompromiss med arkitektur og detaljer. 

Jeg håper at Øvre Øygarden vil bli en god plass å bo, i et godt hjem, på et flott sted.

  • 3341-01-SOL-e-02_north_closeup_R01.jpg
  • 3341-01-SOL-i-14_apt_103_terrace_R01.jpg
  • 3341-01-SOL-i-15_apt_404_balcony_R01.jpg
  • 3341-01-SOL-e-03_south_balcony_R02.jpg
  • 3341-01-SOL-i-09_apt_103_overview_R01.jpg
  • 3341-01-SOL-i-04_apt_404_living_R01.jpg